0

Search

1. Загальні засади
1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією ТМ «yugstal.com», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом – «Договір» та розміщує Публічну оферту (пропозиція )) на офіційному інтернет-сайті Продавця “https://yugstal.com/” (далі – “Інтернет-сайт”).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття та визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, такі терміни мають таке значення:
«Товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
«Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засобом надання чи реалізації товару, роботи чи послугами шляхом здійснення електронної угоди.
“Продавець” – компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
«Покупець» – фізична чи юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» – заявка на виготовлення та/або постачання одного або кількох товарів з каталогу Продавця, оформлена Покупцем через кошик на сайті Продавця.

3. Предмет Договору
3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, включаючи: –
добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
обробка та передача замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право зробити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину, який є шляхом оформлення електронної заявки через кошик на сайті Інтернет-магазину.
4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовлення у будь-якій кількості.
4.3. За відсутності товару на складі, менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до уваги (телефоном або електронною поштою).
4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити товар аналогічною моделлю, відмовитися від цього товару або анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення
5.1. Оплата провадиться Покупцем шляхом банківського переказу на підставі рахунку-фактури, виставленого Продавцем протягом трьох календарних днів з дати оформлення замовлення.
5.2. Покупець може сплатити замовлення платіжною карткою Visa або MasterCard. Для цього Продавець на запит Покупця виставляє електронний інвойс через систему LiqPay.
5.3. У разі якщо рахунок-фактура (електронний інвойс) не сплачено Покупцем протягом 3 календарних днів з дати оформлення замовлення, Продавець має право зняти резерв із замовлених Покупцем товарів та анулювати замовлення.

6. Умови доставки замовлення
6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині здійснюється через компанію «Нова Пошта». Вартість доставки не входить у вартість Товару та підлягає самостійній оплаті Покупцем.
6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.

7. Права та обов’язки сторін:
7.1. Продавець має право:
в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов’язаний:
своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.3. Покупець має право:
оформити замовлення в Інтернет-магазині;
оформити електронний договір;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за: –
Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
за зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення;
за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем через цей доступ до мережі Інтернет;
за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, що виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.
8.5. Сторони докладають максимум зусиль, щоб вирішити будь-які розбіжності виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору.
9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної під час оформлення замовлення. При цьому при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов згідно зі ст. 11 Закону України “Про електронну комерцію”
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця безкоштовно.
9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків тощо.

10. Порядок повернення товару належної якості
10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.
10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару та на підставі письмової заяви Покупця.
10.4. Поверненню не підлягають товари, виготовлені на замовлення Покупця на підставі наданих ним оригінал-макетів, за індивідуальними розмірами та підлягають використанню виключно Покупцем (графічні панелі, банера та інша друкована продукція), а також рекламно-виставкові стенди, на які здійснювалось кріплення графічних полотен виконання замовлення Покупця шляхом приклеювання згідно з технічними характеристиками цих товарів.
11. Строк дії договору
11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін на момент фактичного початку робіт Продавцем щодо виконання замовлення Покупця шляхом повернення коштів.
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін на момент фактичного початку робіт Продавцем щодо виконання замовлення Покупця шляхом повернення коштів
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України. https://yugstal.com/

Back to Top
Product has been added to your cart